DVOUPATROVÝ 3 + 2 MODULY - (6 + kk)

Cena od 2,1 milionu Kč.

Modulový dům z 5 modulů (3 v přízemí, 2 v prvním patře) o velikostech 9 x 2,5m. Celková obytná plocha je 112m2.

Barvy vnějších fasád jsou volitelné.

Fasády mohou být obložené různými materiály.

Pětimodulový dvoupatrový 3+2 (6+KK)

Tento vzorový dům se v podstatě skládá z jednoho přízemního třímodulového domu, na který se namontuje dvoumodulový dům s upravenou vnitřní dispozicí . Schodiště mezi patry může být vnitřní nebo vnější.

Potřeba materiálů a i rozměry prvků jsou tedy téměř totožné z nabídkou domů dvoumodulového a třímodulového přízemního, zvýšené o schodiště a náročnější montáž v patrech.

A)Přízemí

Přízemí je tvořeno třemi moduly.

Uvádíme okótovaný příklad vnitřního uspořádání nabízeného třímodulového přízemí vzorového 5ti modulového domu. Jeho vnitřní dispozici i dispozici prosklenní lze měnit na přání klienta.

1)Nosná konstrukce-Přízemí má vnější rozměry sestavené nosné ocelové konstrukce (šířka x délka x výška) 7,5x 9 x 3,4 (m), vnitřní výšku mezi konstrukcí 3m. Půdorys podlahy a stropu je 7,5x9m = 67,5m2.

2)Strop- Odspodu tvořen sádrokartonem, parozábranou, OSB deskou tl.15mm, izolací EPS 200mm, záklopem 22mmOSB nebo vodovzdornou překližkou ,vše uchyceno na impregnovaných trámcích 120 a 80mm. Část stropu shora tvořící terasu je navrch pokryta oplechováním pozinkem, pak impregnovanými trámky a vodovzdornou překližkou , tvořící pochůznou terasu horního patra.

3) Podlaha - Tvořena plech, EPS izolace tl 200mm,impregnované trámky 80mm,záklop 22mm OSB desky nebo vodovzdorná překližka, pak plovoucí podlaha nebo PVC podlaha nebo dřevěná podlaha. Podlahová plocha celkem 67,5 m2

4)Opláštění

Obložení stěn a skleněch výplní bude zvenčí na ocelový nosný rám ,upravený pro uložení a uchycení panelů a skleněných výplní na ocelový úhelník dole a impregnované dřevěné trámky a fošny nahoře a na stranách, pevně spojené s nosnou konstrukcí pro usnadnění montáže svépomocí.

-Vchodové dveře z přední terasy prosklenné 1.5 x 2,89 m s horním větráním vyklápěním o výšce 0,4m a z předsíně plné 0.9 x 2,89 m s prosklením a s horním větráním 0,4m výšky vyklápěcí.

Výšková rezerva na strop 5cm, výšková rezerva na podlahu je 6cm a tedy čistá výška na skleněné výplně a dveře je 2,89m.

-Skleněné stěny jsou u obytné haly 2.2 (Š) x 2,89 (V) m, u obou pokojů 2,2 x 2,89m pevné, stejně jako na terasu kde je rozměr 2 x (2.5 x 2,89) m.. Variantně skleněné stěny do pokojů a ložnice dělené, s větráním nahoře vyklápěním o výšce 0,4m. Zasklení trojskly nebo variantně dvojskly -dle přání klienta.

-Vnější opláštění budovy halovými PUR panely o tloušťce 100 mm, vnitřní opláštění minerální vatou o tloušťce 80 mm, parozábrana, sádrokarton.

Potřeba materiálů na opláštění stěn:

-Halové PUR panely: zadní stěna 9,2x 3,4m,vchodová stěna4,6x3,4, ložnicová stěna 3,1x 3,4m přední terasová stěna 2,7x 3,4m, tedy potřeba panelů na stěny 67m2 plus obložení kolem oken a dveří 5m2 tedy celkem cca 75m2.

5)Příčky vnitřní - Sádrokartonové příčky o tloušťce 100mm v místech zavěšení skřínek zpevněné OSB deskou tl 18mm nebo sestavené ze zpevněného sádrokartonu Habito v koupelně, kuchyni a v pokojích. Výplň příček ESP nebo minerální vata-dle přání.

Potřeba sádrokartonu na vnitřní příčky a vnitřní obložení stěn je 78m2 plus stropy. Potřeba OSB na zpevnění stěn předpokládaná cca 45m2

6)Schodiště na přání kovové, dřevěné , plné.

B) První patro

Je tvořeno v podstatě dvoumodulovým domem s jinou vnitřní dispozicí.

Zde uvádíme příklad vnitřní dispozice druhého patra 5ti modulového vzorového domu.Při konkrétní zakázce lze dispozici libovolně změnit.

Popis materiálové potřeby pro stavbu prvního patra tohoto domu:

1)Nosná konstrukce prvního patra má vnější rozměry sestavené nosné ocelové konstrukce: (Šířka x Délka x Výška): 5 x 9 x 3.4 (m), vnitřní výšku mezi nosnými profily 3 m. Půdorys podlahy a stropu je zde tedy 9 x 5 m=45m2. Plus terasa tvořená upraveným stropem přízemí.

2)Střecha, strop - Rovná střecha(sklon cca 7%) tvořená K-kontrol panely tl 140mm,pozink.plechová střecha celkem rozměr 6m x 10m. Strop- vzduchová mezera mezi K-kontrol panely a sádrokartonovým stropem, může být zafoukána izolací navíc.Pro zpevnění stropu i střechy se použijí impregnované trámky výšky 120mm a 80mm.

3) Podlaha - Odspodu tvořena sádrokartonem, parozábranou, OSB deskou tl.15mm, izolací EPS 200mm, záklopem 22mmOSB nebo vodovzdornou překližkou ,vše uchyceno na impregnovaných trámcích 120 a 80mm. , pak plovoucí podlaha nebo PVC podlaha nebo dřevěná podlaha. Podlahová plocha celkem 45m2

4)Opláštění

- Vchodové dveře z terasy prosklenné 1.5 x 2,89 m a s horním větráním 0,4m výšky vyklápěcí.Výšková rezerva na strop 5cm, výšková rezerva na podlahu je 6cm a tedy čistá výška na skleněné výplně a dveře je 2,89m.

- Skleněné stěny jsou u obou pokojů 2.2 (Š) x 2,89 (V) m, prosklení na terasu je 2 x (2.5 x 2,89) m. Vnější opláštění budovy halovými PUR panely o tloušťce 10 cm, vnitřní opláštění minerální vatou o tloušťce 8 cm, parozábrana, sádrokarton. Obložení stěn a skleněných výplní bude zvenčí na střechu spodního patra..

Potřeba materiálů na opláštění stěn:

Halové PUR panely: Strana z TERASY: 2.7 x 3.4 m (9.18m2), z boků 2x( 2,6x3,4)= 17,68m2, zadní stěna 9,2x3,4=31,28m2 nad okny 0,4x12=5m2 tedy celkem potřeba 62m2. Skleněné větrací okénko do koupelny velikost standard. .Celkem tedy opláštění stěn vnějšími halovými PUR panely tl 100mm je 62m2.

Stejná potřeba t.j 70 m2 minerální vaty 80mm a stejná potřeba parozábrany a sádrokartonu na vnitřní opláštění stěn. Potřeba minimalizovat prořez a proto je důležitý kladečský plán.

5)Příčky vnitřní - sádrokartonové tl. 100mm, zpevněné ze strany obývacího pokoje a obou pokojů za sádrokartonem 18mm OSB , pro umožnění upevnění těžších závěsných skříněk..OSB potřeba 14m2. Plocha sádrokartonů celkem cca 120m2Vnitřní dveře 80x220. Zasklení trojskly nebo dvojskly-dle výběru klienta.    

Nabídka různých druhů fasád