Sem vložte podnadpis

Prázdná stránka

Jsme jiní, protože do výstavby rodinných domů přinášíme znalosti, zkušenosti a technologie z nejmodernějších a nejosvědčenějších staveb světa.

Jsme jiní, protože stavíme zejména z ocelových modulů, umožňujících navzájem je spojovat a vrstvit do pevných konstrukcí. Tato vlastnost ocelových modulů umožňuje libovolně uspořádat vnitřní prostor, vysoké prosklení, možnost výstavby na pilotech a libovolnou volbu architektury (vzhledu) domu.

Jsme jiní v tom, že libovolný typ nebo druh domu jsme schopni postavit / přestavět, levněji, rychleji a spolehlivěji. Sami si s naší pomocí můžete zvolit velikosti místností, velikosti oken, sklon střechy, velikost a tvar jednotlivých pokojů, cokoliv. Katalogové domy jiných dodavatelů jsme schopni postavit naší technologií tak, že výsledný rozdíl nemusí být patrný, ale užitné vlastnosti finálního domu budou zcela odlišné.

Kdybychom měli ve stručnosti popsat hlavní rozdíl našich staveb oproti standardnímu způsobu výstavby, jmenovali bychom tyto hlavní rozdíly:

ZDĚNÉ STAVBY:

1, Zděné a prefabrikované stavby pracují převážně s tekutými směsmi, které mají dlouhé technologické časy na dosažení požadované pevnosti.

2,Jsou velmi závislé na vhodnosti počasí během výstavby,

3, Jsou nasákavé vlhkostí a jsou náchylné na praskání po otřesech a silnějším zatížení.

KLASICKÉ DŘEVOSTAVBY:

1, Mají nižší pevnost, odpovídající únosnosti dřeva. Vyšší únosnost dřeva se dosahuje vysušením a slepováním, které však výrazně zvyšuje cenu takových konstrukcí.

2, Dřevo má velké množství nepřátel, útočících na jeho nosnost, vzhled, existenci. Patří sem dřevokazný hmyz, dřevokazné houby, vlhkost, snadnost přetížení,uvolnitelnost spojů, napadnutelnost živly,

3, Nižší pevnost má významně negativní vliv na celou řadu vlastností stavby, což je zřejmé srovnáním s přednostmi staveb, stavěných pomocí válcované ocelové konstrukce, jak dále uvedeno.

MODULOVÉ STAVBY Z VÁLCOVANÉ OCELI:

Domy postavené naší technologií ocelových modulů z válcované oceli, mají díky podstatně vyšší pevnosti tyto vlastnosti:

- mohou mít větší rozpětí mezi stěnami,

- nepotřebují nosné příčky, nebo jiné podpěry vnitřních prostor,

- mohou používat podstatně větší prosklení,

- lze snadno provádět nástavby a přístavby,

- stavbu lze více zatěžovat druhy obkladů a způsobem využívání místností,

- vysoký a těžký provoz v blízkosti stavby a seismická činnost, nemají na stabilitu stavby téměř žádný vliv,

- minimální vliv počasí na průběh stavby,

- všechny ostatní výhody dřevostaveb nebo zdění či prefabrikace lze u našich domů výhodně využít (možnost přiznání dřevěných trámů, obložení, vyzdění stěn, prefabrikace základů a pod.),

-ocelová nosná konstrukce může být doplňována a kombinována s libovolnými technologiemi a materiály. Právě její pevnost a spolehlivost dává nové možnosti všem jiným technologiím, materiálům, architektům, stavebním firmám,zejména však vlastníkům a uživatelům těchto staveb,

Naše domy jsou moderní a je o ně velký zájem. Pokud jste si však nevybrali z naší základní nabídky typů domů na tomto webu, vyberte si dům, který se Vám líbí na kterékoliv jiné webové stránce kteréhokoliv jiného dodavatele staveb. Spojte se s námi a ověřte si, že Vámi vybraný dům umíme upravit a nabídnout tak, že se Vám bude líbit ještě více, bude mít lepší vnitřní využitelnost, lépe se Vám v něm bude bydlet , bude mít podstatně lepší vlastnosti a dodáme Vám ho za nižší nebo stejnou cenu, ale s úplně jinými vlastnostmi a "NA KLÍČ".

Možnost výstavby na pilotech, betonových pasech... foto vrutů ...

Stavíme z ocelových modulů 

Naše domy mohou používat podstatně větší prosklení než u zděných domů

Díky modulům lze provádět snadno přístavby

Domy mohou mít větší rozpětí mezi stěnami, nepotřebují nosné příčky, nebo jiné podpěry vnitřních prostor,

Zděné domy jsou nasákavé vlhkostí a jsou náchylné na praskání po otřesech a silnějším zatížení. 

Moduly můžeme navzájem spojovat a vrstvit do pevných konstrukcí.